Tu jesteś: Wygraj bitwę o zdrowie | Bitwaozdrowie.pl » Twoje zdrowie » Etapy psychoterapii

Etapy psychoterapii

Etapy psychoterapii
+

Psychoterapia to intencjonalne oddziaływanie na psychikę człowieka, które ma na celu pomaganie w rozwiązywaniu problemów psychicznych, emocjonalnych i życiowych bądź wspieranie doskonalenia się i samorozwoju.

Każdy rodzaj psychoterapii dysponuje różnymi metodami i sposobami działania, zależnymi od konkretnej szkoły, przyjętych założeń, problemów do rozwiązania oraz nastawienia samego pacjenta. Każdą terapię wyznaczają pewne konkretne etapy, bez których osiągnięcie sukcesu nie jest możliwe.

Czytaj o psychoterapii w nurcie Gestalt: www.myszkowska-litwa.pl

  • Odreagowanie emocji

Pierwszym etapem psychoterapii jest odreagowanie emocji, możliwe po nawiązaniu kontaktu z terapeutą i zaangażowaniu się w terapię samego pacjenta. Na tym etapie niezwykle ważne jest właściwe podejście psychoterapeuty (oparte na zaufaniu, empatii i wzbudzaniu nadziei), które umożliwi pacjentowi uwolnienie aktualnie odczuwanych uczuć i zmniejszenie napięcia.

  • Wgląd we własne wnętrze

Drugi etap psychoterapii polega na namyśle i próbie zrozumienia przyczyn własnych problemów. W tym stadium terapii głównym zadaniem pacjenta jest przeanalizowanie własnych doświadczeń, odreagowanie tłumionych emocji, uwolnienie się od nieuświadomionych uczuć oraz zaakceptowanie trudnych przeżyć. Bezpośrednią konsekwencją tych działań jest zmiana schematów poznawczych (dotyczących dotychczasowych doświadczeń, siebie i otoczenia) oraz doświadczanie nowych relacji z innymi ludźmi.

  • Przygotowania do zmiany zachowania

Na trzecim etapie psychoterapii pacjent przygotowuje się do zmiany swojego zachowania. W pierwszej kolejności poszukuje nowych wzorców, by następnie wprowadzić je w życie. Pomocną rolę pełnią treningi wyobrażeniowe, odgrywanie ról oraz nabywanie nowych umiejętności.

  • Utrwalanie i rozszerzanie zmian

Na ostatnim etapie terapii pacjent formułuje swoje plany na przyszłość, analizuje strategie mające pomóc mu w radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami oraz opracowuje dalszy plan terapii (na przykład postanawia szukać wsparcia społecznego poza gabinetem psychoterapeuty). Osiągnięcie czwartego etapu psychoterapii oznacza, iż pacjent przeszedł długą drogę i ma szansę na osiągnięcie sukcesu.